Wednesday, January 20, 2021
Home महाराष्ट्र बारा फूट उंचावरून पडल्याने गायीचा मृत्यू

बारा फूट उंचावरून पडल्याने गायीचा मृत्यू

कोटकामते- किंजवडे डोबवाडी येथील मार्गावर संरक्षणासाठी रेलिंग न बांधण्यात आल्याने तेथील सुमारे बारा फूट उंचाच्या भागावरून गाय घसरून तिचा जागीच मृत्यू झाला. जि. प. बांधकाम विभाग व संबंधित ठेकेदाराच्या एका चुकीमुळे आपल्या मालकीच्या गायीचा नाहक जीव गेला व आर्थिक नुकसानहि झाले, अशी तक्रार कोटकामते- उभावाडा येथील शेतकरी सत्यवान सदाशिव चुनेकर यांनी बांधकाम विभागाकडे केली आहे.

रिपोर्ट पोस्ट

P
शब्द हे तलवारीच्या धारेप्रमाणे असतात. सत्य असत्याचा परामर्श घेताना न्याय हक्काची तलवार नेहमी तळपली पाहिजे

या लेखकाची अन्य पोस्ट

ताजा बातमी