Shrutika Kasar

User banner image
User avatar
  • Shrutika Kasar

फॉलोर्स

User banner image
  • Kalidas kashid

User banner image
  • Dayashil

स्वत: बद्दल:
दयाशील विश्वनाथ इंगोले रा. हिंगोली जिल्हा
User banner image
  • Vikas Balu

स्वत: बद्दल:
पत्रकार
User banner image
  • Shrikant jadhav

स्वत: बद्दल:
माझं शिक्षण Bsc B.ed झालेले आहे मी यापूर्वी दै.लोकप्रश्न, दै.दंडाधिकार या दैनिकात पत्रकार म्हणून काम केलेले आहे.
माझ्या नोंदणीकृत संस्थेच्या माध्यमातून अनेक सामाजिक उपक्रम सतत घेत असतो..
User banner image
  • Balkrishna

स्वत: बद्दल:
मी खूप समाधानी आहे hedline न्युज करून
User banner image
  • Sachin Eknathrao Phad

स्वत: बद्दल:
मु. शेंडगा पो. हरंगुळ ता. गंगाखेड जि. परभणी

फॅलोइंग